Nastavení poštovního klienta

Nejvhodnější je použít program podporující mailový protokol IMAP (například Mozilla Thunderbird nebo Outlook). IMAP je dnes běžný standard a  podporuje jej většina poštovních programů. Stále je ale možné použít starší protokol POP3.

Příchozí pošta

IMAP

  • adresa IMAP serveru: imap.mchosting.net
  • zabezpečení a port: doporučujeme použít zabezpečené připojení pomocí TLS (označuje se též jako STARTTLS, port zůstává 143) nebo IMAPs (zabezpečení SSL/TLS, port 993). Funkční je ale i nezabezpečené připojení IMAP přes port 143.

POP3

  • adresa POP3 serveru: pop3.mchosting.net
  • zabezpečení a port: doporučujeme použít zabezpečené připojení pomocí TLS (označuje se též jako STARTTLS, port zůstává 110) nebo POP3s (zabezpečení SSL/TLS, port 995). Funkční je ale i nezabezpečené připojení POP3 přes port 110.

Odchozí pošta

Pro odchozí poštu můžete použít náš server odchozí pošty, případně použijte server Vašeho poskytovatele připojení. Může se stát, že Váš poskytovatel internetového připojení blokuje odchozí SMTP provoz a umožňuje odesílat poštu pouze prostřednictvím jejich vlastních SMTP serverů.

  • adresa SMTP serveru: smtp.mchosting.net
  • zabezpečení a port: doporučujeme použít zabezpečené připojení pomocí TLS (označuje se též jako STARTTLS, port 587) nebo SMTPs (zabezpečení SSL/TLS, port 465). Funkční je ale i nezabezpečené připojení SMTP přes port 25.

Pro přístup k mailům lze také využít webové rozhranní, kde si každý uživatel může změnit i základní nastavení svého mailu (jméno, heslo,…).